Oplossingen

Oplossingen

Branddetectie 


Een branddetectie systeem in een gebouw heeft tot doel een begin van een brand in een vroeg stadium en op betrouwbare wijze te signaleren. Zo kunnen we ongevallen en/of schade ten gevolge van de brand voorkomen.

Automatische branddetectie kan overal toegepast worden, waar een snelle detectie van brand gewenst is.


In België is branddetectie genormeerd door de NBN S21.100, wij begeleiden de klant door deze norm heen.Meer info ...

Blussing systemen


In bepaalde gevallen is het detecteren van brandhaarden niet voldoende omdat er hogere risico's aan vasthangen.


Bvb. Serverrooms moeten zo snel mogelijk kunnen geblust worden, daar er cruciale informatie op deze servers staat die zeker niet verloren mag gaan. 


Er zijn tal van toepassingen waar auto-matische blussingsystemen van toepassing zijn. Dit wordt bepaald door de risico analyse bij de klant.Meer info ...

Inbraakdetectie


Een Inbraakdetectie systeem is de perfecte oplossing voor de inbraakbeveiliging van uw woonhuis of bedrijf. De kans op een inbraak wordt met een INCERT gecertificeerd inbraakdetectie systeem, wel tot 95% kleiner. Als je vandaag de dag een eigen bedrijf of winkel begint, hou er dan rekening mee dat de verzekering minimaal een Incert Niveau 2  inbraakdetectie systeem eist. 


Wij bepalen samen met u de waarde van de goederen en op die manier leggen we het beveiligingsniveau Incert vast.Meer info ...

Toegangscontrole 


Toegangscontrole biedt u de mogelijkheid om te controleren wie er toegang heeft tot uw gebouw.

Toegangscontrole is een veel beter systeem dan de traditionele sloten en sleutels die velen onder ons nog steeds gebruiken.

Toegangscontrole laat je toe om tijdschema's te programmeren, zo sluit u gebouw dan ook volledig automatisch buiten de openingsuren.


Hier kan indien gewenst ook tijdsregistratie mee gebeuren.Meer info ...

Camerabewaking 


Waarom heb ik camerabewaking nodig? Signaleren, achterhalen & bewijzen. Camerabewaking doet meer dan gewoon het signaleren van inbraak, diefstal en vandalisme op het tijdstip van gebeuren. Nadien zijn ook de videobeelden ter beschikking om de feiten vast te stellen en te bewijzen.

Ook hier is Camerabewaking onderworpen aan de Belgische Wetgeving.


De Camerawet kent voor ons dan ook geen geheimen.


Meer info ...